Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe jest nowoczesną metodą nakładania farby na metalowe powierzchnie. Charakteryzuje się serią zalet technologicznych, ekonomicznych oraz ekologicznych. Cały proces polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na przewodzące powierzchnie.

Cząstki te przylegają do malowanej powierzchni dzięki siłom elektrostatycznym wywoływanym poprzez natrysk elektrostatyczny. Nałożona w ten sposób warstwa farby poddawana jest obróbce termicznej, co powoduje jej stopienie i polimeryzację na całej powierzchni. Dzięki zastosowaniu takiej metody uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na chemikalia, uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę a przede wszystkim na korozję.

Malując farbami elektrostatycznymi najmniejsze detale uzyskują schludny i ozdoby wygląd oraz zabezpieczenie przed rdzą. Farby te dają sztywną powłokę, odporną na czynniki mechaniczne i chemiczne. Jedną z głównych zalet tego typu lakierowania to łatwość aplikacji oraz możliwość nakładania względnie grubych powłok przy zastosowaniu jednej warstwy farby.

Ekonomiczną zaletą malowania proszkowego to oszczędność materiału poprzez wykorzystanie go prawie w 100%. Koszt wykonania powłoki malarskiej uzyskanej poprzez malowanie proszkowe jest na ogół niższy od kosztów uzyskania analogicznej powłoki metodą mokrą. Najważniejszą z zalet malowania proszkowego to ochrona środowiska dzięki wyeliminowaniu rozpuszczalników i rozcieńczalników. Dla Ekologii ma to nadzwyczajne znaczenie. Eliminuje narażenie ludzi na emisję toksycznych par.

Główne zalety:

  • Ochrona środowiska dzięki wyeliminowaniu rozpuszczalników i rozcieńczalników,
  • Zamaskowanie niedokładnej obróbki mechanicznej malowanych powierzchni
  • Wysoka odporność na korozję, chemikalia, uszkodzenia mechaniczne
  • Efekt wizualny przewyższający tradycyjnie malowane powierzchnie